Prohlášení k útoku na pákistánskou univerzitu 20. ledna 2016

Vytrvale hájit svobodu

 

Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.
Jan Palach

S hlubokou lítostí a velkým pohnutím jsme přijali zprávu o smrti našich pákistánských kolegů. Odsuzujeme zločin, jímž byly násilně ukončeny životy studentů na Univerzitě Bacha Chána v Čarsadě. Vyjadřujeme blízkost všem příbuzným a přátelům obětí, stejně tak obyvatelům provincie Chajbar Pachtunchvá a Péšávaru, kde se v loňském roce stala cílem atentátů rovněž škola.

Útok na univerzitu vnímáme jako snahu oslabit víru v budoucí směřování země. Naděje, již nese každá studentská generace, dnes v Pákistánu prošla zkouškou krve. Věříme však, že z ní mohou vstát jedinci, již se svým životem zasadí o pokoj a jejichž pevná odhodlanost čelit strachu bude příkladem překračujícím hranice států.

Ani zdánlivá vzdálenost od Evropy či mediální neexkluzivita by v nás neměly živit dojem, že muslimské země nejsou vystavovány násilí. Dnešní datum znovu dokládá, že teror snažící se vyvrátit z kořenů islámskou vzdělanost a kulturu je veden zbraněmi přímočarých fundamentalistů. Všudypřítomné nebezpečí a svírající neklid, s nimiž jsou denně konfrontováni obyvatelé těchto zemí, často logicky ústí v jejich rozhodnutí opustit domov.

V těchto lednových dnech, kdy si připomínáme sebe obětující čin Jana Palacha, nás smrt pákistánských studentů  velmi intenzivně vyzývá k vytrvalé obhajobě svobody každého z nás.

 

Studentské hnutí za solidaritu

Úvod > Nástěnka > Prohlášení k útoku na pákistánskou univerzitu 20. ledna 2016