Kdo jsme

ruce_origoStudentské hnutí za solidaritu je platforma, jejímž cílem je vést smysluplný dialog o otázkách migrace, informovat o tématech souvisejících s uprchlíky a podporovat solidaritu s lidmi v nouzi, bez ohledu na jejich původ či vyznání. Považujeme za velice důležité, aby se univerzita vyjadřovala ke společenské situaci a zasazovala se o uchovávání a kultivování humanistické a demokratické tradice. Jako studenti cítíme spoluzodpovědnost za hlas akademické obce, který je ve veřejném prostoru neopomenutelný. Přáli bychom si propojovat studenty napříč obory i městy a zjednodušovat jejich komunikaci a spolupráci. Organizujeme přednášky a besedy reflektující aktuální témata a otevíráme prostor pro širší, celospolečenskou diskusi. Nechceme být institucí, ale volným sdružením všech jednotlivců, skupin, spolků, kateder či fakult, kterým není téma uprchlictví lhostejné a rádi by se dlouhodobě věnovali vzdělávání české veřejnosti v této oblasti a v otázkách s ní souvisejících.

Úvod > Kdo jsme