Metodika práce na Encyklopedii

 1. Pojmosloví a zkratky:

  • Autor:
   • Sám autor jednotlivého hesla, pod kterým je vždy podepsán. Tímto způsobem také za obsah nese svým jménem odpovědnost. Má nárok na standardní honorář za heslo. Dále se dělí na:
    • Autor (student): Student VŠ, který na své tvorbě hesla vždy spolupracuje s jedním z akademiků, který se za něj spolu-autorizací hesla zaštítí. Sám text však tvoří student. Honorář tedy patří v tomto případě studentovi.
    • Autor (akademik): Vysokoškolský pedagog nebo jinak akademicky uznaný odborník s dosaženým vzděláním nejméně PhD. Autorem může být také odborník z praxe.
   • Koordinátor: Obecně každý, kdo projde školením do CT a je ochoten na sebe vzít i koordinační roli, která obnáší vždy daná práva i povinnosti. Každý autor má právo postoupit hierarchicky „výše“ do role jednoho z koordinátorů.
    • Koordinátor oboru: Má na starost koordinaci autorů ve svém oboru. Členem spolku však není, nemá tedy rozhodovací pravomoci (viz etický kodex), může se ale nabídnout k postoupení o kategorii výše.
    • Koordinátor projektu:Je členem spolku vždy aktuálně po čas, kdy na sobě nese konkrétní „pracovní funkci“ (vždy omezený počet). Má rozhodovací pravomoci, právo vystupovat jménem spolku i kandidovat do výboru spolku. V momentě odstoupení z pracovní funkce se automaticky místa ve spolku zříká (je však povinen s předstihem za sebe hledat náhradu). Má právo na dlouhodobý honorář či přímo úvazek.
    • Hlavní koordinátor projektu:Je voleným předsedou spolku (viz více v etickém kodexu a stanovách) a hlavním koordinátorem celého projektu encyklopedie. Má největší rozhodovací pravomoci.
   • „Spolek“: dále myslíme spolek Online encyklopedie migrace z.s., který stojí za celým projektem encyklopedie jako hlavní rozhodující a výkonný koordinační tým. Dále více ve stanovách spolku a etickém kodexu.
   • „CT“: komunikační nástroj Common tongue.

 

 1. Personální zajištění. (níže také schéma celého koordinačního týmu)

  • koordinátor projektu (aktuálně ke dni aktualizace metodiky):
   • Jakub Múčka (kuba@gmail.com, 734567142).
   • Koordinátoři projektu:
    • Správa webu: Vojtěch Luxemburk (603584220)
    • Fundraising: CHYBÍ
    • Účetní: (od června/července Adéla Rozbořilová – zatím nepotvrzeno definitivně)
    • Koordinace oborové sekce č. 1: Jana Tatcheva
    • Koordinace oborové sekce č. 2: Zuzana Gruberová
    • Práce s médii: CHYBÍ
    • Práce se školami: Zuzana Terry
    • Tvorba „ilustračních materiálů“: Kateřina Faryadová
    • Školení do CT a nábor nových členů (autorů i koordinátorů): Markéta Fišarová (včetně facilitace projektu)
   • Koordinátoři oborů:
   • Zatím se snažíme zastoupit pouze základní obory. Jakékoliv další se samozřejmě mohou volně připojovat po domluvě s hl. koordinátory projektu. V závorce „oborová sekce“, kam daný obor patří.
   • Arabistika + religionistika (2): Petr Felčar
   • Politologie + mezinárodní vztahy + bezpečnostní studia (1): Kateřina Faryadová a Anežka Pospíchalová
   • Právo (1): Jana Tatcheva
   • Antropologie (1): Zuzana Terry (774482600)
   • Sociologie (1): Lucie Berg (na fb Lucie Jahodová)
    • Rozvojová studia (1): Dominik Obruča (777751080)
   • Historie (1): CHYBÍ
   • Filosofie (1): Jakub Múčka (734567142)
   • Křesťanská teologie (1): David Cietlonko (792421443)
   • Rusistika (2): Jakub Múčka (734567142)
   • Ukrajinistika (2): Radko Mokryk
   • Turkologie (2): CHYBÍ
   • Ekonomie (1): CHYBÍ
   • Psychologie (1): CHYBÍ
   • Afrikanistika (2): CHYBÍ

 

 1. Informace pro koordinátory.

  • Role koordinátorů oboru:
   • Vytváří heslář za svůj obor.
   • Hledá nové autory pro jednotlivá hesla.
   • Propojuje je a jinak koordinuje.
   • Komunikuje s jeho „nadřízeným“ – koordinátorem patřičné oborové sekce.
  • Role koordinátorů projektu:
   • Správa webu:
    • Zajišťuje spolupráci s vývojářem webu encyklopedie, v případě absence takového sám hledá.
    • Řeší všechny technické problémy, připomínky a nové návrhy, které poté tlumočí vývojáři.
    • Umí web spravovat, stejně tak ale zaškoluje všechny koordinátory projektu do základního obsluhování webu (jak vkládat hesla apod.).
    • Spravuje informační web uvnitř encyklopedie (část “O projektu”), kam vkládá novinky, dokumenty apod.
   • Fundraising:
    • Shání granty a dohlíží na jejich čerpání.
    • Úzce spolupracuje s účetním.
    • Shání peníze od fakult, donorů, nadačních fondů a jiných iniciativ.
    • Spolu s hlavním koordinátorem shání pro projekt nové partnery.
   • Účetnictví:
    • Spravuje transparentní účet spolku.
    • Fakturuje a provádí jiné standardní operace.
    • Dohlíží na nakládání spolku s financemi, rozděluje peníze z účtu.
   • Koordinace oborové sekce č.1
    • Koordinuje jednotlivé koordinátory oborů, propojuje je navzájem apod.
    • Vytváří zastoupení nových či odpadlých oborů (schází se k tomu s řediteli kateder apod.), vždy nejdříve hledá nového koordinátora daného oboru.
    • Dohlíží na práci daných oborů, případně vypomáhá s praktickými věcmi-radami, pobízí apod.
    • Od oborů skrze Common tongue vysbírává texty hesel, které definitivně rediguje v souladu s etickým kodexem, potřebou interdisciplinarity, zvažuje přiřazení hesla do té či oné kategorie, kam jej umístit na mapě apod. Zde má sám poslední slovo. Hesla následně přímo vkládá do encyklopedie.
    • Již editovaná hesla také sesbírává od editačního semináře.
    • Sem patří témata “EU – tj. naše vnitřní a teoretické universální obory”:
     • Historie a Politologie (klíčové)
     • Antropologie, sociologie, filosofie, teologie, právo, ekonomie, psychologie, lingvistika aj.
    • Koordinace oborové sekce č.2:
     • Koordinuje jednotlivé koordinátory oborů, propojuje je navzájem apod.
     • Vytváří zastoupení nových či odpadlých oborů (schází se k tomu s řediteli kateder apod.), vždy nejdříve hledá nového koordinátora daného oboru.
     • Dohlíží na práci daných oborů, případně vypomáhá s praktickými věcmi-radami, pobízí apod.
     • Od oborů skrze Common tongue vysbírává texty hesel, které definitivně rediguje v souladu s etickým kodexem, potřebou intersciplinarity, zvažuje přiřazení hesla do té či oné kategorie, kam jej umístit na mapě apod. Zde má sám poslední slovo. Hesla následně přímo vkládá do encyklopedie.
     • Již editovaná hesla také sesbírává od editačního seminářa.
     • Sem patří témata “jiných ne-unijních regionů”:
      • arabistika a religionistika (klíčové)
      • turkologie, rusistika, ukrajinistika, afrikanistika aj.
     • Koordinace natáčení videí a jiných ilustračních materiálů:
      • Koordinuje svůj tým filmařů pro natáčení desetiminutových monologů/dialogů s akademiky k jejich tématům. Natáčí se na FF UK, kde jsou k tomu plně vybaveni.
      • Domlouvá natáčení s fakultou, harmonogramy apod.
      • Domlouvá jak svůj tým, také akademiky a jejich témata (ve spolupráci s jednotlivými koordinátory oborů).
      • Hledá další ilustrační materiály pro encyklopedii (animace, grafy, obrázky apod.).
      • Koordinuje spolupráci s pribehyuprchliku.cz.
     • Práce se školami:
      • Snaží se propojit a dostat encyklopedii jak do veřejnosti, tak do škol.
      • Spolupracuje s neziskovkami, které se tomu věnují (Člověk v tísni, Amnesty aj.).
      • Spolu s neziskovkami pořádá školení pro pedagogy (zejména středoškolské) apod.
      • Cílem je, aby se encyklopedie stala důvěryhodnou a oblíbenou pedagogickou pomůckou při výuce. Zároveň aby si encyklopedii oblíbili i sami žáci.
     • Práce s médii
      • Koordinátor je buď sám tiskovým mluvčím nebo vždy shání pro danou potřebu někoho jiného ze členů spolku. Podobně chodí nebo hledá za sebe někoho do rozhovorů, vystoupení v televizi apod.
      • Stará se o medializace projektu:
      • Spolupracuje s novináři, kteří o projektu píší. Shání nové novináře-partnery.
      • Domlouvá spolu s hlavním koordinátorem mediální partnerství.
      • Propaguje encyklopedii po všech kanálech.
      • Spravuje facebook a twitter encyklopedie.
     • Práce s Common tonguem a novými členy
      • Spravuje a řeší technické chyby Common tognue, který využívají členové projektu, zejména však radí, jak řešit problémy.
      • Proškoluje nové autory i koordinátory oboru i projektu.
     • Role hlavního koordinátora projektu:
      • Koordinace ostatních koordinátorů projektu (svolává schůzky, určuje základní strategie a dbá nad jejich naplňováním apod.).
      • Komunikace s partnery (fakulty a neziskovky).
      • Poslední slovo ve všem, i když rádi bychom, aby se o klíčových věcech projektu vždy hlasovalo ve výboru nebo mezi všemi členy spolku na valné hromadě (vše bude ošetřeno stanovami).
      • Domlouvá editační a překladatelské semináře na fakultách.
      • Spolu s fundraiserem i koordinátorem pro práci s médii jedná s novými partnery, je-li to třeba.
      • Shání nové koordinátory a vždy zodpovídá zastoupení všech funkcí v dalším roce fungování encyklopedie (vždy na ten rok, kdy dosavadnímu zastoupení vyprší mandát, respektive příslib činnosti).
      • Fascilitace koordinátorů projektu, team building apod.
      • V krajním případě dočasně zaskakuje za odpadlého koordinátora projektu.

 

 1. Informace pro pedagogy:

  • Role akademiků:
   • Ideálně měli být autory samotných textů hesel právě oni. Ne ve všech oborech se ale toto daří splnit, proto se způsoby jejich zapojení mohou v jednotlivých případech měnit. (např. akademik nabízí své vybrané texty studentovi ke zpracování výtahu do daného rozsahu hesla apod.)
   • Každé heslo, i když je autorem student, musí být alespoň spolupodepsáno, tedy schváleno a zkontrolováno akademikem, který za podepsaný text nese odpovědnost.
   • Honorář za heslo jde vždy pouze autorovi, ve výjimečných případech také spoluautorovi (musí-li akademik i během korektury vynaložit větší úsilí).
  • Zapojování větších týmů a celých kateder:
  • Odměny akademikům:
   • Pro vysokoškolské pedagogy jsou smluveny odměny za přímé vytvoření hesla, které financují vždy jejich domovské fakulty (zatím jsou pokryty fakulty FF,FHS, FSV, ETF, brzy také PF (vše UK) – domlouváme další):
    • Standardní odměna je 400kč za heslo (o výši se můžeme ještě bavit individuálně podle počtu znaků v heslu např. – obecně se myslí 400kč za 1NS, tj. 1800 znaků).
    • Práci na encyklopedii je však samozřejmě částečně třeba vnímat také jako dobročinnou, honoráře by jinak měly být vyšší.
   • Při jiném zvláštním (větší práce na heslu i jako spoluautor se studentem)způsobu participace na vytvoření hesla, či na projektu encyklopedie vůbec, budeme odměny domlouvat individuálně.
   • Každý autor, tedy také akademik, má právo se stát koordinátorem.

 

 1. Informace pro studenty:

  • Role studentů:
   • Opět ideálně měli studenti být „pouze“ koordinátory a redaktory projektu, tj. vytvářet hesláře za své obory, hledat patřičné pedagogy a s nimi dále spolupracovat na vytváření hesel (komunikace, redakční dohled nad uchováním jednotného charakteru hesel, abychom neutekli k úplně jinému typu encyklopedie atd.)
   • Nyní se ukazuje, že role studentů bude muset být často mnohem širší a náročnější. Někdy budou muset, však pod vedením svých pedagogů, samotné texty psát i právě oni. Je to však možné pouze u výkladu obecných pojmů a jevů, ne autorských komentářů a hodnocení, kde je již vyžadován pohled zkušenějšího akademika.
   • Zejména preferujeme způsob spolupráce s daným akademikem na heslu ve smyslu tvorby výtahu z článku. Tím se autorem textu stává student (právě on má nyní nárok na honorář). Je však vždy třeba korektury a záštity také jménem akademika, který se tím danému heslu stane spolu-autorem.
    • Standardní odměna je 400kč za heslo (o výši se můžeme ještě bavit individuálně podle počtu znaků v heslu např. – obecně se myslí 400kč za 1NS, tj. 1800 znaků).
   • Má právo stejně jako každý jiný postupovat do „vyšších“ koordinačních pracovních funkcí v rámci projektu.
  • Vzájemná komunikace:
   • Pro přehled práce na heslech i obecně o pokrytí větších témat jednotlivými obory slouží heslář (koordinátoři dají autorovi k dispozici až později soukromě, z bezpečnostních důvodů jej nezveřejňujeme).
    • Slouží také ke sdílení a dojednávání zpracování hesel, potažmo tematických okruhů, které se překrývají.
    • Zde probíhá základní mezioborová výměna.
   • Ke společné komunikaci zatím používáme tajnou fb skupinu (je třeba koordinátory či kontaktní osoby požádat o přidání).
   • Základní společná komunikace na koordinační úrovni probíhá v prostředí zvaném Common tongue.
    • Koordinátoři projektu komunikují interně na svých kanálech.
   • Pro přehlednou výměnu již napsaný hesel mohou zatím sloužit „další listy“ v našem googledoc hesláři, časem možná i právě common tongue.
    • S Vojtou Luxemburkem se ale snažíme vytvořit speciální pracovní prostředí, kde bychom mohli hesla již i propojovat pomocí odkazů a vytvářet tak patřičné „stromy“.
   • Vzájemná spolupráce:
    • Projekt encyklopedie předpokládá velkou samostatnou a iniciativnost každého z nás, vážně není možné vše shora a centralisticky řídit a delegovat. Koordinátoři projektu jsou tedy pouze od toho, aby jednotlivé skupinky dle oborů propojovali a řešili věci společné, týkající se všech.
    • I ve věci mezioborového propojení je ale nutná jistá míra samostatnosti. Nebojte se sami oslovovat ostatní kolegy. K tomu slouží: heslář, společná komunikace (zatím fb skupina, u koordinátorů CT), kontakty zde v rozpisu a osobní schůzky na rovině koordinační i čistě oborové.
    • Společné schůzky všech budou podle potřeby domlouvat koordinátoři projektu. Společné schůzky pro všechny ale organizujeme jen výjimečně, v případě potřeby.
    • Pro autory je velmi důležité komunikovat se svým koordinátorem oboru, ten zase musí se svým koordinátorem oborové sekce. Koordinátoři projektu komunikují mezi sebou na rovině celistvého týmu.
   • Odměny:
    • Studentům domlouvají koordinátoři projektu stipendia. Zatím jsou smluveny FF, FSV, ETF a FHS (UK), domlouváme i další. Ohodnocovat budeme zpětně přímo za provedenou práci. Odměny přerozdělují koordinátoři oborových sekcí.
     • Zdroje financování jsou však omezené, zatím není zajištěno dlouhodobé pokrytí na budoucí roky, mějte tedy prosím pochopení, nebude-li možné automaticky slíbené honoráře vyplácet. Celý projekt je i nadále třeba vnímat jako primárně dobrovolnický, honoráře neslouží jako přivýdělek, ale spíše symbolické podpůrné pokrytí nákladů, tj. vynaloženého času.
    • Každý student a akademik bude samozřejmě po spuštění encyklopedie zřetelně uveden jako autor (nebo koordinátor), čímž může tuto zkušenost použít pro svá CV apod. Je možné se domluvit i na sepsání dobrovolnických smluv apod.
    • Největší odměnou ale bude samozřejmě pocit z dobře odvedené práce, která na dálku snad pomáhá jak uprchlíkům, tak také nápravě svědomí našeho národa. Toto by mělo být základní motivací každého z nás, finance nikdy nebudou na takové výši, aby samy uspokojovaly. Jejich smyslem je pouze výpomoc při práci na encyklopedie.

 

 1. Pravidla a systém encyklopedie.

  • Encyklopedie obecně + rozsah:
   • K encyklopedii obecně slouží koncept „Online encyklopedie migrace – koncept“.
   • Wikipedie vs. Online encyklopedie migrace (naše):
    • Wikipedie je nesmírně obecná a přehledová, navíc hesla strukturuje do řady vedle sebe, nejsou tak příliš provázaná.
    • My jdeme stromovitě a hierarchicky od více podstatného (první příčiny, proč uprchlíci opustili své domovy – tzv. hierarchická hesla) k méně podstatnému a souvisejícímu, výkladu kontextu a obecnému, nicméně vždy za pomocí velmi KONKRÉTNÍCH hesel, k čemuž nám slouží právě „vrstvení“ pomocí proklikávacích odkazů.
    • Naše encyklopedie je autorizovaná.
    • Vztahuje se ke konkrétním tématům současnosti (později i minulosti 20. století).
    • Naše encyklopedie je doplněna ilustračními materiály (videa, obrázky, grafy atd.).
    • Pracujeme s interaktivní mapou světa, chceme být čtivý a popularizační – ne však na úkor odborné kvality!.
   • Spíše skládáme mozaiku konkrétních hesel, než: „toto je islám (5ns), k tomu se váže… (5ns)“ – ne! Někdy bude třeba i obecných úvodů, to ale můžeme udělat i zpětně a zejména později. Víme však, že u každého oboru je to docela jiné, proto neváhejte své pojetí konzultovat se svým koordinátorem oboru. Hlavní zásadou je: ČTIVOST, STRUČNOST, POPULARIZACE a ATRAKTIVITA. Dlouhé články tak v encyklopedii místo nemají, respektive mají, ale až na nejspodnějších vrstvách.
   • Rozsah encyklopedie je díky její stromovité struktuře teoreticky nekonečný (díky danému propojování se mohou v encyklopedii případně zviditelnit i malé, jinak ne příliš reflektované obory).
    • Prakticky bychom ale rádi do spuštění encyklopedie vytvořili první vrstvu, kterou budeme dále „komentovat“ a prohlubovat dalšími vrstvami. Prvním motivem je vysvětlení příčin útěku blízko-východních uprchlíků z jejich domovů a naše vnímání těchto lidí. Proto se z pracovních důvodů nyní soustředíme zejména na výklad dvou témat (tj. dvou zpracovaných regionů na mapě): Blízký východ (politická situace, islám, historická zkušenost atd.)+ jiné regiony (zejména východní Evropa) – Evropská unie (témata identity, integrace, vnímání cizinců, naše historická zkušenost, politické ideologie apod.).
   • Pokrytí témat, priorita, hierarchie, systém vrstvení
    • Prvními vrstvou je pokrytí všech aktuálně navržených hesel v patřičném listě hesláře. Samozřejmě paralelně se mohou připojovat i témata jakékoliv další, jde pouze o určení priority z praktických, zejména časových, důvodů.
    • Jelikož nechceme jít směrem od obecného ke konkrétnímu, jako to dělá wikipedie, ale pomocí konkrétních témat spíše sestavovat mozaiku, která vysvětluje příčiny migrace i její širší kontext, i práce na hesláři by se měla odvíjet hierarchicky od tzv. autoritativních hesel (viz heslář), která jsou zanesena do mapy.
    • Vrstvení, respektive další větvení témat (vertikální i horizontální) probíhá pomocí proklikávacích odkazů. Pod zpracovaným heslem je vždy vhodné naznačit jakési asociace, co je třeba studovat dále, co k tomu nabízí jiné obory apod. Jednotlivá témata, spíše pojmy, které první heslo jenom zmínilo, a je třeba je dále studovat: opět zaznačte tučně a podtrženě, abychom věděli, že bude proklikem na heslo další, které jej vysvětluje.
    • Encyklopedie se svým odborným a objektivním (ve smyslu metody průkaznosti apod.) obsahem bude napojena také na osobní příběhy a svědectví uprchlíků (nyní zejména z Blízkého východu), k tomu nám slouží spolupráce s projektem pribehyuprchliku.cz).
   • Překrývání hesel a interdisciplinarita
    • Jednotlivé obory se musí vždy individuálně domlouvat mezi sebou. Variant interdisciplinárního zpracování tématu je více:
     • Syntéza v jedno heslo, které má případně další podhesla (ideální).
     • Není-li možná syntéza, propojujeme se pomocí společné otázky a plurality odpovědí na ni podle perspektivy každého oboru. (př. Otázka: „K čemu se hlásí ISIS?“ Při kliku na otázku se rozbalí paleta odpovědí ve smyslu: politolog odpovídá, religionista odpovídá, imám odpovídá atd.) Nesmí však z toho být suchá akademická spleť rozhádaných a interdisciplinarity neschopných oborů. Pamatujme, že encyklopedii píšeme pro laiky, kterého vážně nezajímá hádka mezi antropologem a politologem ;-). Proto je vše třeba zpracovat ATRAKTIVNĚ a ČTIVĚ třeba pomocí dobrých názvů, které laik podvědomě z veřejné debaty zná, ne na způsob: „odpověď očima religionisty“.
     • Mezioborová domluva na vytvoření hierarchie a následných prokliků na obory další.
    • Spojování hesel do interaktivní mapy světa
     • Neustále vycházíme od aktuálního návrhu hesel v hesláři (viz. Aktuální seznam hesel), který již celistvě a interdisciplinárně pokrývá základní témata, která dále rozvíjíme a větvíme. (veškeré další instrukce jsou v hesláři). Heslář je samozřejmě vhodné tvořivě rozvíjet i do nových tematických okruhů – linií.
     • Právě skrze heslář probíhá základní mezioborová komunikace.
    • Hesla (obecně)
     • Základní imperativy pro hesla všech druhů: KONKRÉTNOST, POPULARIZAČNÍ CHARAKTER, ČTIVOST a STRUČNOST! Nezapomeňte, kdo je naším cílovým čtenářem (viz. koncept encyklopedie).
     • Hesla rozdělujeme na definice pojmů/výklad jevů a komentáře/hodnocení, vždy podle předmětu zkoumání. (dělení však není ostré a mechanické, slouží pouze pracovně nám interně pro lepší představu a rámec)
      • Druhý typ mohou striktně napsat pouze akademici či odborník z praxe svým jménem. Zobecnění a komplexní vidění problému vyžaduje nenahraditelnou erudici a zkušenosti.
      • První typ je zásadně objektivní (nakolik je to možné), druhý logicky částečně subjektivní. V tom není problém. Za daný obsah opět odpovídá autor svým jménem.
      • V obou typech je nutné pracovat se zdroji. Všechny další náležitosti odborné práce jsou obecně známy v akademickém světě J.
     • Rozsah by ani v jednom případě neměl přesáhnout 1NS (1800 znaků), ideálně zhruba 4, 5 odstavců. K vystižení celé šíře tématu slouží vrstvení pomocí odkazů na další podhesla.
     • Jazyk musí zůstat nutně popularizační, bez zbytečné terminologie. Nebojte se odlehčení, klidně i obraznějších výrazů. Nemusíme být suše odborní. Zabarvení jazyka však samozřejmě nesmí být na úkor kvality a přesnosti. Stylistikou a další editací se zabývá bohemistický seminář.
     • K jednotlivým vytvořeným heslům vždy uveďte, co bude třeba dále pod heslem označit jako odkazy (asociace, „studuj také“, podhesla apod.). Nebojte se připojovat také ilustrační materiály, encyklopedie by to měla unést (obrázek, graf, animaci, video).
     • Již hotová hesla zaznačujeme v hesláři a vkládáme do CT, odkud je koordinátoři projektu zanáší přímo do encyklopedie.
     • Vzorová hesla viz. poslední kapitola této metodiky.
    • Heslář (práce s ním)
     • Pro přehled práce na heslech i obecně o pokrytí větších témat jednotlivými obory slouží heslář. (je třeba si vyžádat vstup od kontaktních osob nebo koordinátorů).
      • slouží také ke sdílení a dojednávání zpracování hesel, potažmo tematických okruhů, které se překrývají.
      • Zde probíhá základní mezioborová výměna.
     • Respektujte plně instrukce uvedené v komentářích v dokumentu hesláře, které vysvětlují, jak s heslářem pracovat, jak vkládat nové návrhy hesel apod.
     • U obecně znějících hesel (národ, kultura, identita apod.) prosím krátce několika slovy do závorek vepište pro ostatní, čím se z úhlu svého oboru hodláte zabývat.
     • Každý obor se hlásí o heslo způsobem: připíše se do závorky k navrženému heslu.
     • Při sepisování rejstříku plánovaných hesel berte ohled na ostatní obory. Víte-li, že se téma bude překrývat, respektive může-li jej přímo zpracovat jiný obor, navrhněte druhému oboru slovy v komentáři hesla v závorce svoji pobídku.
      • Zároveň přitom prosím kontaktuje kolegy, kteří zastupují tento obor. Nebojte se rovnou navázat spolupráci.
     • Editace
      • Editací hesel se zabývá bohemistický seminář na FF UK, který probíhá pod vedením Mgr. Michala Hořejšího, kterému hotová hesla k editaci přeposílejte na mail: seznam@seznam.cz
      • Úkolem semináře je sladění textů do jednotné dikce (stylistická práce, korektury atd.). Právě seminář nám dopomáhá k dosažení organičnosti a jednoty celé encyklopedie.
     • Videa, grafy, obrázky a jiné ilustrace
      • Nebojte se prosím připojovat jakékoliv ilustrační materiály k textům. Opět ale nezapomínejte na uvedení zdrojů, autorská práva apod.
      • Paralelně s tvorbou textů se budeme pokoušet také natáčet krátká videa (např. desetiminutové dialogy či monology s našimi pedagogy na způsob projektu na FF UK: „Mluvící hlavy“, viz. více web fakulty: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/mluvici-hlavy/ Tento projekt koordinuje „koordinátor projektu pro tvorbu ilustračních materiálů“.
      • Veškeré dotazy směřujte na „koordinátora projektu pro tvorbu ilustračních materiálů“.
      • Nabízené ilustrační materiály vždy zmiňte pod hotovými hesly pomocí odkazu či jinak, koordinátoři projektu už vymyslí, jak celou věc technicky provést.
     • Autorizace a kopírování
      • Každé heslo musí být autorizováno jménem akademika! Jestliže je pod heslem podepsán přímo, nebo se domluvíte na nějakém jiném způsobu (např.: „zpracoval student Jan Novák pod vedením prof. Timothy Snydera“, je to jedno). Autorizace je ale naprosto nutná k získání legitimity. V případě komentářů a hodnocení je to absolutně samozřejmé.
      • Jestliže zpracováváte definice obecného pojmu, je možné použít i kopírování (musíte si to však domluvit se zdrojem), opět ale: vždy uvádějte patřičnými způsoby zdroj! Wikipedii – prosím – jako zdroj nevnímáme. Ideální jsou vědecké publikace, případně hesla zpracovaná renomovanými nevládními organizacemi (je však nutné je poprosit o svolení).
     • Revize obsahu:
      • Definitivní a pravomocnou revizi vykonávají koordinátoři projektu ve spolupráci s vybranými akademiky a editačním seminářem.
     • Správa obsahu:
      • Obsah encyklopedie spravují koordinátoři projektu, nikdo jiný na něj nemá pravomoc.

 

 1. Časový harmonogram práce na encyklopedii v r. 2016:

  • Dosud:
   • Na projektu jsme začali pracovat začátek roku 2016. Tehdy domlouvání fakult, propojení s MKC, hledání prvních pracovních týmů k jednotlivým oborům, domlouvání prvních akademiků pro tvoření hesel, vymýšlení podoby encyklopedie a systému práce na ní, první společné schůze apod.
  • Harmonogram pro oficiální spuštění encyklopedie:
   • Termín pro oficiální spuštění encyklopedie je 1. 9. 2016!
    • Do té doby bychom rádi vytvořili hesla k první vrstvě, která je navržena v aktuální podobě hesláře (jde o více než 100 hesel).
    • Koordinátoři projektu již nyní shání partnery mediální, partnery pro popularizaci projektu jako středoškolské výukové pomůcky (hledáme způsoby, jak encyklopedii dostat do škol), granty i další financování.
    • Paralelně se pracuje také na dalším vývoji webu (demoverze je již spuštěna) a tvorbě ilustračních materiálů, zejména videí rozhovorů a krátkých přednášek akademiků.

Vize do budoucna

 • Encyklopedie již nyní předpokládá práci na několik let, jejím garantem by měl být vždy pevný a stabilní tým koordinátorů projektu uvnitř spolku.
 • V zimě 2016/2017 začneme podle vytvořeného obsahu zvažovat mutaci do anglického jazyka – rozhodně bychom si tento vývoj přáli.
 1. Spolupracující subjekty:

  • Online encyklopedie migrace, z.s. – hlavní koordinace projektu.
  • Studentské hnutí za solidaritu: platforma, ze kterému jsme vzešli a stále se k ní volně a neformálně hlásíme jako její dílčí autonomní projekt.
  • FF UK, FHS UK, ETF UK, FSV UK a PF UK: spoluorganizátoři projektu: záštita za encyklopedii, akademici, odměny i stipendia apod.
  • Bohemistický editační seminář pod vedením Mgr. Michala Hořejšího na FF UK (probíhá blokově v tomto letním semestru 2016 a následně přes letní prázdniny, zvažuje se také pokračování v dalších semestrech). Více viz: 6.1.7.
  • Multikulturní centrum Praha: propagace encyklopedii, odborná pomoc.
  • Organizace pro pomoc uprchlíkům: konzultace právnických hesel, záštita pro encyklopedii.
  • Rektorát UK: propagace encyklopedie.
  • Kampaň „Jsmetomy“: propagace encyklopedie.
  • Mediální a finanční partneři: nyní sháníme.
 2. Ostatní:

  • IT:
   • Věci čistě informatické domlouvá koordinátor projektu pro správu webu.
Úvod > Kdo jsme > Skupina encyklopedie > Metodika práce na Encyklopedii