Co děláme

ruce_origoSvou činnost zaměřujeme především na vzdělávací aktivity, tedy na přednášky na středních a základních školách a na nehumanitních vysokých školách a ve veřejných prostorech. Rádi bychom vytvořili prostor pro diskuzi veřejnosti s lidmi, kteří se uprchlickou tematikou zabývají. Dále se zapojujeme do pořádání kulturních akcí, jako jsou výstavy, koncerty a veřejná promítání. Jsme velice otevřeni alternativním nápadům lidí, kteří by se do naší činnosti chtěli zapojit.

Organizace přednášek a diskuzí

Pořádáme přednášky, besedy a diskuze nejen pro vysokoškoláky, ale i pro středoškoláky a širokou veřejnost. Svoji pozornost přitom soustředíme především na regiony mimo velká města, kde může být informovanost nedostatečná. Oslovenému publiku chceme zprostředkovat nejenom autentickou zkušenost dobrovolníků na Balkáně, nýbrž také podložení a doplnění jejich svědectví o důležitá fakta a souvislosti z úst odborníků.

Jako studentské hnutí můžeme zaručit dostatečnou organizační flexibilitu, a to jak ohledně témat, tak i ohledně formy, neboť obojí můžeme přizpůsobit konkrétnímu auditoriu. Nabízíme přednášky na středních školách, ale i v kulturních či obecních domech nebo v podobných společenských střediscích. Přímo na fakultách chceme zapojit samotné akademiky-pedagogy do besed většího formátu, koncipovaných jako bloky přednášek odborně a do hloubky nahlížejících dané téma z více úhlů pohledu.

Program pro střední školy

Organizujeme debaty na středních školách či ve vyšších ročnících škol základních po celé republice. Na nich hovoří většinou dobrovolníci, kteří mají s uprchlíky osobní zkušenost z práce na balkánských hranicích nebo v českém prostředí. Mluvčí mají vždy vedle osobních příběhů přehled o základních faktech, pojmech a statistikách. Na besedě vždy necháváme velký prostor dotazům a názorům studentů. Debatu dokážeme uzpůsobit preferencím školy, případně tedy i sehnat odborníka k související konkrétní problematice.

Online encyklopedie migrace

Kromě organizace přednášek diskuzí jsme se nově zapojili do projektu Online encyklopedie migrace. Jedná se o popularizačně výkladovou encyklopedii určenou široké veřejnosti. Cílem není předkládat názory a vnucovat morální hledisko, chceme pouze objektivně analyzovat příčiny, skládat je do širších kontextů i studovat možnosti řešení. Naše hnutí se podílí na organizaci, přípravě heslářů a komunikaci s akademiky vypracovávajícími samotné texty.

Online encyklopedie migrace – popis projektu

Úvod > Kdo jsme > Co děláme